Du er her

Hvordan får man et svævefly i luften

Der bruges 3 forskellige systemer til at bringe et svævefly i luften:

Ved slæb efter et motorfly

Start med startspil og wire

Som selvstart.

 

 

Flyslæb bruges i nogle få klubber der typisk flyver fra pladser, der ligger dårligt for dannelsen af termik d.v.s tæt på meget vand eller lignende. Flyslæb giver mulighed for at komme til større højder end spilstarterne og således forbedre mulighederne for svæveflyet til at kunne flyve i længere tid. Her kan starten forgå med færre medlemmer for at komme i luften end en spilstart.

Klubbens slæbefly Piper Pawnee

En af klubbens Discus B under start i flyslæb fra Ferringe, Sverige

Spilstart
I de ca 30 danske klubber der findes og som har ca 1800 medlemmer, er det spilstart der bruges i de fleste klubber. En typisk højde for en spilstart vil være ca 300 meter men vil afhænge af vejrforholdene. Denne startform kræver en del medlemmer til at få til at virke, i dagligdagen.

Klubbens spil til optræk af svævefly. Bemærk wiren forest i billed, enden trækkes ned til startstedet til svæveflyet ialt ca 1000 meter 

En af klubbens tosædet ASK 21 i spilstart med en flot aftenhimmel

Selvstart forgår enten ved at svæveflyet har en motor monteret i næsen ligesom et motorfly men med meget større spændvidde end et motorfly således at når motor er stoppet har den rimelige svæveflyveegenskaber d.v.s glidetal og stigegenskaber i termikken. Og disse rejsesvævefly kan til en hvis grad udnyttes som det som mindre motorfly bruges til, nemlig at rejse fra sted til sted.

Andre svævefly har motoren og propellen monteret i kroppen bag cockpittet. Når man skal starte åbnes der 2 lemme i kroppen der dækker den indfældede propel og motoren, og propellen og en køler til køling af motorens kølevand fældes ud og motoren startes og svæveflyet kan lette som et motorfly og nå op i højder som ved et flyslæb.
Når denne højde er nået, klappes propel og køler igen ind i kroppen og svæveflyet ser nu igen ud som et svævefly uden motor og har svæveflyveegenskaber som de allerbedste svævefly.
Selvstartende svævefly vinder større og større udbredelse, da starten kan forgå med et minimum af hjælp.

Nordsjællands Svæveflyveklub | Kurreholmvej 39 | 3330 Gørløse | Tlf. 48 27 85 00