slideshow 1 slideshow 8 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6 slideshow 7
Nordsjællands Svæveflyveklub er landets største svæveflyveklub med mere end 150 medlemmer og en flypark bestående af mere end 25 svævefly.

Vi flyver fra egen svæveflyveplads Gørløse Svæveflyvecenter, beliggende imellem Hillerød og Slangerup og med under 1 times kørsel fra det meste af København og byer i Nordsjælland.

Svæveflyvning kan dyrkes som en afslappet form for  flyvning eller som konkurrencesport, hvor nærvær med naturen og naturens kræfter, på en helt anden måde end man er vant til, giver mange gode oplevelser og udfordringer og dette kun ved brug af luftens egen energi.Hvis din interesse er vakt er du meget velkommen til at se flyene, klubbens faciliterer, eventuelt få en prøvetur og ikke mindst se hvordan klubbens aktiviteterne afvikles.
Vi glæder os til at se dig.

 

Der er indkaldt til Generalforsamling

 

Kære klubmedlem

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag den 16. juni 2020 kl. 18.00 i klubben (særskilt indkaldelse er lagt på klubbens hjemmeside under punkt ”medlem, dokumenter, nyt fra bestyrelsen og udvalg”).

Som bekendt har COVID-19 medført at GF i marts måtte udsættes. Trods alle medlemmers positive opbakning til at GF kunne foregå virtuelt, foretrækker bestyrelsen, at der om muligt afholdes GF ved fysisk fremmøde, hvilket forudsætter at myndighedernes planer for genåbning holder. Bestyrelsen håber og tror på, at genåbning den 8. juni vil tillade 30 - 50 personer i samme lokale, hvilket betyder at GF vil blive afholdt i Pawnee-hangar.

En begrænsning på 30 - 50 personer medfører derfor, at vi på forhånd er nødsaget til at registrere fremmøde via DSvU ONLINE (www.dsvu-online.dk). Medlemmer, der møder frem uden forudgående registrering kan nægtes adgang.

Bestyrelsen foreslår Jan W. Andersen som dirigent, og Björn Rechinger som referent. Hvis nogen måtte have andre forslag til disse to hverv, send da venligst en mail til bestyrelsen herom, af hensyn til planlægningen for det tilfælde at vi bliver nød til at afholde generalforsamlingen virtuelt i stedet for.

Det anbefales at medlemmer, der er forhindret i at deltage i GF, afgiver fuldmagt iht. klubbens vedtægter.

Af hensyn til det praktiske med ovenstående, anmoder vi venligst om jeres tilmelding senest torsdag den 11. juni, sammen med eventuelle forslag om dirigent eller referent.

NB! Såfremt at det tilmeldte antal deltagere til generalforsamlingen overstiger myndighedernes begrænsning, forbeholder vi os at afholde generalforsamlingen som en ren virtuel generalforsamling, samme dag og tidspunkt. En ny medlemsmail vil blive fremsendt den 12. juni, såfremt der sker ændring i planer for genåbning, eller hvis der er flere medlemmer der ønsker at deltage, end myndighederne tillader ved fysisk fremmøde.

 

Bestyrelsen, 27. maj 2020

 

Nordsjællands Svæveflyveklub | Kurreholmvej 39 | 3330 Gørløse | Tlf. 48 27 85 00