slideshow 1 slideshow 8 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6 slideshow 7

Nordsjællands Svæveflyveklub er landets største svæveflyveklub med mere end 150 medlemmer og en flypark bestående af mere end 25 svævefly.

Vi flyver fra egen svæveflyveplads Gørløse Svæveflyvecenter, beliggende imellem Hillerød og Slangerup og med under 1 times kørsel fra det meste af København og byer i Nordsjælland.
Svæveflyvning kan dyrkes som en afslappet form for  flyvning eller som konkurrencesport, hvor nærvær med naturen og naturens kræfter, på en helt anden måde end man er vant til, giver mange gode oplevelser og udfordringer og dette kun ved brug af luftens egen energi.
Hvis din interesse er vakt er du meget velkommen til at se flyene, klubbens faciliterer, eventuelt få en prøvetur og ikke mindst se hvordan klubbens aktiviteterne afvikles.
Vi glæder os til at se dig.

Indkaldelse til Generalforsamling

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling

Kære medlem af Nordsjællands Svæveflyveklub

Bestyrelsen indkalder hermed til den ordinære Generalforsamling jf. vedtægternes pkt. 3.4 samt 5.1.3.1. til afholdelse:

Søndag den 26. marts 2017  kl. 10:00 (dansk sommertid)

i klubhuset, Kurreholmvej 39, 3330 Gørløse.

Dagsorden ifølge vedtægterne pkt. 5.3. :

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af referent 

3. Bestyrelsens kommentar til beretningen. 

4. Kassereren fremlægger regnskab. 

5. Behandling af indkomne forslag. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer. 

7. Budget og gebyrreglement til godkendelse. 

8. Eventuelt. 

Vedr. dagsordenens pkt. 6:  På valg til bestyrelsen er Bonni Kryger, Kurt Christensen og Glenn Carstensen.

Følgende medlemmer opstiller til valg: Glenn Carstensen, Søren Lohse, Kaj Lund.

 Jf. vedtægternes pkt. 4.3.1. kan bestyrelsens forslag til gebyrreglement allerede nu ses på www.glider.dk under: ”Fra bestyrelse og udvalg > Generalforsamlinger”.

Nedenstående dokumenter bliver ligeledes gjort tilgængelige på www.glider.dk, senest 8 dage før generalforsamlingen, jf. vedtægternes pkt. 5.1.3.2.

* Regnskabsudkast

* Budgetforslag

* Beretning

* Indkomne skriftlige forslag  (forslag indsendt inden d. 15. februar jf. vedtægternes pkt. 5.5.1.)

For regler om stemmeret og møderet henvises til vedtægternes pkt. 5.2.1. og 5.2.2.

For regler om fuldmagt henvises til vedtægternes pkt. 5.2.4.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Nordsjællands Svæveflyveklub 

Nordsjællands Svæveflyveklub | Kurreholmvej 39 | 3330 Gørløse | Tlf. 48 27 85 00