Du er her

EASA certifikat konvertering nærmere sig

DSVU skriver:
Konvertering af alle certifikater i de første konverteringsklubber:
Vi nærmer os den 8. april 2020, hvor vores nationale regler ikke længere gælder – herunder BL 6-100 til BL 6-102
Ændringen til EASA-regelsættet får betydning for os allerede nu på visse områder, herunder ved ud-stedelse af nye certifikater samt at vi allerede nu begynder konvertering af eksisterende certifikater.
Det er aftalt med både TBST og nogle klubber, at disse klubber lægger ud med en konvertering af alle klubbernes certifikater og ikke kun ny-udstedte certifikater. De første konverteringsklubber er:
Østsjællands Flyveklub
Kolding Flyveklub
Fyns Svæveflyveklub
Lemvig Flyveklub
Lindtorp Svæveflyveklub
Alle certifikater i disse klubber konverteres til SPL-certifikater med udgangspunkt i følgende punkter:
1. Ansøgeren går ind på sit login på ”Foreningsadministration”
2. Ansøgeren vælger punktet ”Konvertering”
3. S-cert.nr. - Her anføres det nuværende nummer på det nationale s-certifikat
4. Dato for PFT: - Det er datoen for seneste PFT/S
5. Timer 24 mdr: - Flyvetid i timer de seneste 24 mdr.
6. Starter 24 mdr: - Antal starter de seneste 24 mdr.
7. Rettigheder: - Hvis man udover at have certifikat er
a) instruktør
b) slæbepilot
c) har TMG-rettighed
skal dette/disse punkter udfyldes med de relevante oplysninger. Hvis man som instruktør lever op til de nationale krav for at opretholde instruktørrettigheden, er der ikke behov for at anføre dato for PFT/I-pos., og er man slæbepilot er opfyldelsen af de nationale krav for nylig erfaring opfyldt, er der heller ikke behov for at anføre ”seneste flyvning med instruktør”
8. Herefter gemmes blanketten ved at trykke på knappen ”GEM ANSØGNING”
9. Herefter downloades og udskrives blanketten, der forelægges klubbens flyvechef. Denne be-kræfter med sin underskrift.
10. Den underskrevne blanket – incl. flyvechefens underskrift – scannes som PDF og sendes til unionskontoret på dsvu@dsvu.net
 
Hvis klubben har piloter, som ikke lever op til kravet om ”Nylig erfaring” – dvs. flyvetid og starter nok til at opretholde den nationale rettighed jfr. UHB – kan disse piloter vente med at konvertere til ”nylig erfaring” er på plads igen – enten med flyvetid eller med et PFT, og også selv om de er medlemmer af en konverteringsklub. Konvertering skal dog være på plads senest den 8.4.2020.
Gyldigheden af helbredsgodkendelsen har ikke betydning for muligheden for at konvertere, men ret-tigheden på certifikatet kan naturligvis ikke bruges, hvis der ikke er en gyldig helbredserklæring.
Instruktører uden gyldig helbredsgodkendelse kan principielt godt få instruktør-rettigheden konverte-ret til SPL-certifikatet, men udover den manglende mulighed for at kunne bruge certifikatet vil instruk-tøren ikke kunne registreres som instruktør i DSvU’s DTO, og genoptagelse som instruktør i DTO’en kan herefter kræve en kompetencebedømmelse med en eksaminator.
Klubberne skal være opmærksomme på at konverteringsansøgningerne kan blive udsat for stikprøvekontrol af Trafikstyrelsen. Det er derfor vigtigt at klubben gemmer/opbevarer de ori-ginale konverteringsansøgninger i klubben.
Venlig hilsen
DANSK SVÆVEFLYVER UNION
Ole Gellert Andersen
Head of Training

Nordsjællands Svæveflyveklub | Kurreholmvej 39 | 3330 Gørløse | Tlf. 48 27 85 00